CNC

  • Công nghệ CNC

    Công nghệ CNC

    Khả năng dịch vụ gia công của Chengzhou Là một trong những nhà máy CNC ở Trung Quốc, các khả năng gia công sau đây ở Chengzhou luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu về các bộ phận gia công CNC của bạn, từ tạo nguyên mẫu nhanh đến các bộ phận và dụng cụ chính xác cho đến sản xuất sử dụng cuối.● Chỉ đạo CNC ● Phay CNC ● Khoan CNC ● Phay và chỉ đạo CNC ● Dây EDM Thành Châu Vật liệu gia công CNC Thành Châu, dịch vụ CNC sử dụng rất nhiều kim loại, nhựa và các loại vật liệu khác.● Nhôm: 2024, 5083, 6061, 6063, 7050,...