CNC

  • CNC Technology

    Công nghệ CNC

    Khả năng dịch vụ gia công của Chengzhou Là một trong những nhà máy CNC ở Trung Quốc, các khả năng gia công sau đây ở Chengzhou luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu về các bộ phận gia công CNC của bạn, từ tạo mẫu nhanh đến các bộ phận chính xác và dụng cụ để sản xuất cuối cùng.● Phay CNC ● Phay CNC ● Khoan CNC ● Phay và chỉ đạo CNC ● Dây EDM Chengzhou Vật liệu gia công CNC Chengzhou, Dịch vụ CNC sử dụng nhiều kim loại, nhựa và các loại vật liệu khác.● Nhôm: 2024, 5083, 6061, 6063, 7050, ...